எங்களைப் பற்றி...

0

UPSC, TNPSC, TN TET உள்ளிட்ட
தமிழ்நாடு அரசு (மற்றும்)
இந்திய அரசு போட்டித்
தேர்வுகளுக்கு படிக்கும் நபர்களுக்கு, வழிகாட்டுதல் அளிக்கும் தளம்...
                மற்றும்
வாழ்க்கைக்கு ஊக்கம்,
வழிகாட்டுதல் வழங்கும் தளம்!

- மதிராஜா திலகர்
* நிறுவனர் & உரிமையாளர்

--------------------       -------------------

* அறிவிப்பு:
'வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி'
ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி & சேவைகள்

* நாள்: 28.11.2023

--------------------       -------------------

* இணையதளம்: www.guide2life.in

* தொலைவரி: t.me/Guide2lifeTM

* வலையொளி: youtube.com/@Guide2lifeTM

--------------------       -------------------
* முகநூல் & கீச்சகம் & படவரி:
  @Guide2lifeTM

* நூல்கள் & பகிர்வு அரட்டை:
  @Guide2lifeTM
--------------------       -------------------

* தயவுகூர்ந்து பகிரவும்...
* திருத்தம் மற்றும் நகல்-பதிவு செய்ய வேண்டாம்!Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top