எங்களது சின்னம் - 1

0
 
'வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி'
ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி & சேவைகள்-ன் 
சின்னம்!

--------------------       -------------------

* வெளியீடு & காப்புரிமை:
'வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி'
ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி & சேவைகள்

* நாள்: 21.01.2024

--------------------       -------------------

* இணையதளம்: www.guide2life.in

* தொலைவரி: t.me/Guide2lifeTM

* வலையொளி: youtube.com/@Guide2lifeTM

--------------------       -------------------
* முகநூல் & கீச்சகம் & படவரி:
  @Guide2lifeTM

* நூல்கள் & பகிர்வு அரட்டை:
  @Guide2lifeTM
--------------------       -------------------

* தயவுகூர்ந்து பகிரவும்...
* திருத்தம் மற்றும் நகல்-பதிவு செய்ய வேண்டாம்!Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top